Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Livet på veien v/ Volvo Trucks Norge AS og Go to eleven AS innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene. 

Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre virksomheter.

Disse omfatter: Mailchimp.com (For lagring av e-post), Analytics.google.com (IP nummer lagres anonymt via Google Analytics) og Hotjar.

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål kan dette rettes til

Go to eleven AS 

Tordenskioldsgate 2

0160 Oslo

E-post: post@gotoeleven.no

Go to eleven AS er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål

Bruk av e-postadressen til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider.

Din IP-adresse er anonym, men kan brukes til oppfølgende digital reklame via remarketing.

Vi benytter Google Analytics som lagrer anonyme data om statistikk. Dette gir oss data som er anonyme, men som kan hjelpe oss til å forbedre innhold og brukervennlighet for siden.

Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som: Hvor mange besøker nettstedet, besøksvarighet, hvilken nettleser besøket kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter.

Nyhetsbrev og henvendelse via skjema eller tilsendt e-post

For at vi skal sende e-post til riktig mottaker, må fornavn, etternavn og epostadresse registreres. Ved «kontakt oss»-skjema, vil vi også be om telefonnummer. Ved henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider eller at du sender e-post til oss, vil alle innsendte data kunne bli lagret. Du har retten til å når som helst å få data slettet og også få lagret data overført på fil levert til deg. Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil. Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen. Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres.

Sist revidert: 31.03.2020

Tips oss

Har du idéer eller innspill til Livet på veien? Vi vil gjerne ha tips fra deg. Den gode historien, aktuelle temaer, saker dere vil vi skal snakke om, ting og tang som opptar dere som lever livet på veien.